سخن روز

هرزگاهی کاری کنید که معمولا نمی کنید ،یک کتاب در یک زمینه متفاوت،یک تئاتر یا یک فیلم متفاوت،یک محل جدید برای سفر،حتی یک غذای جدید،گروهی جدید برای هم صحبتی،ذهن برای خلاقیت احتیاج به هوای تازه دارد